Izvještaji

Bilanca Adobe Acrobat epsstanje na dan 31. prosinac 2014. godine
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2014.Adobe Acrobat epsza razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine 
 
Godišnji financijski izvještaj za 2015.Adobe Acrobat epsza razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine
 
Donacije za 2015.Adobe Acrobat epsza razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine
 
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.Adobe Acrobat epsza razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine
 
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. u .pdfAdobe Acrobat epsi u .csv obliku za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine
  
Godišnji financijski izvještaj za 2016.Adobe Acrobat epsza razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine